Súčasnosť detského domova

Prelomový dátum bol pre naše zariadenie máj 2005. V tomto mesiaci dostali deti a zamestnanci do užívania zrekonštruovanú budovu detského domova. Z internátneho detského domova sa stal detský domov s charakterom rodinnej výchovy, kde poskytujeme starostlivosť 21 deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou v 2 samostatných bytoch.O deti sa starajú tety vychovávateľky, ktoré pracujú cez týždeň v poobedňajších a nočných službách a cez víkendy a sviatky v celodenných smenách. Deti majú vo svojich bytoch samostatné detské izby (1,2,3 a 4 posteľové), kuchyňu so špajzou, jedáleň prepojenú s obývačkou, WC a kúpeľňu.

Snažíme sa teda vytvoriť rodinné prostredie pre 21 detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktoré z vážnych príčin nemôžu vyrastať so svojou biologickou rodinou.

K nášmu zariadeniu patria aj dve profesionálne rodiny, ktoré sa starajú o dva súrodenecké páry. Otec alebo mama tejto rodiny je našim kmeňovým zamestnancom, avšak o deti sa starajú vo svojich vlastných rodinách, bytoch ~ domoch.

Prostredie ozajstnej rodiny výborne vplýva na deti, vzory správania majú pozitívny vplyv na ich vývin.


Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Sasinkova 11, 921 01 Piešťany

Riaditeľka - 033/7721300, 0905/739330; Sociálno-zdravotný úsek - 033/7730136;
Ekonomicko-hospodársky úsek - 033/7722862, 0905/913726; DSS Mierová ul. - 033/7726712
Email - detskydomov_py@nextra.sk; Dizajn a kód - Peter Depeš
Stránky sú bezplatne prevádzkované na serveroch firmy PD Software s.r.o. Piešťany