História detského domova

História nášho domova sa začala písať v minulom storočí. Z dokumentov sa dozvedáme, že budova bola postavená v roku 1938, no niektoré zdroje uvádzajú aj rok 1920. Stavba pôvodne slúžila ako hostinec a penzión pre pocestných. Z rozprávania susedov sme sa dozvedeli, že pôvodní majitelia sa odsťahovali a po vojne sa už nevrátili späť, tak sa budova stala vlastníctvom štátu. Hneď od začiatku začala slúžiť ako domov pre siroty, teda detský domov.

V roku 1958 bola rozsiahlejšia rekonštrukcia tejto budovy a približne od vtedy sa začala viesť tzv. Kmeňová kniha, ktorá eviduje príchod a odchod detí. Do dnešného dňa je to 317 evidovaných detí počas uplynulých 48 rokov.

Dňom 1.1.2001 bol náš detský domov zlúčený s domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých, ktorý je umiestnený v druhej budove na Mierovej ulici v Piešťanoch. V tomto zariadení poskytujeme starostlivosť 12 klientom s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím formou týždenných a denných pobytov.


Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Sasinkova 11, 921 01 Piešťany

Riaditeľka - 033/7721300, 0905/739330; Sociálno-zdravotný úsek - 033/7730136;
Ekonomicko-hospodársky úsek - 033/7722862, 0905/913726; DSS Mierová ul. - 033/7726712
Email - detskydomov_py@nextra.sk; Dizajn a kód - Peter Depeš
Stránky sú bezplatne prevádzkované na serveroch firmy PD Software s.r.o. Piešťany