Naše aktivity

Počas celého roka sa naše vychovávateľky snažia zapájať deti do aktivít, ktoré rozširujú ich obzor , vylepšujú ich zručnosti, využívajú potenciál ich talentu. Vo voľnom čase navštevujú rôzne krúžky (tanečný, počítačový) športujú (v telocvični, bicyklovanie, korčuľovanie,plávanie, lyžovanie), vyrábajú a vytvárajú darčeky ozdoby, pozdravy, výzdoby: k Veľkej noci, k Valentínovi, ku dňu žien i matiek, k Mikulášovi, k Vianociam i k Novému roku.

Nacvik s Jumping Drums

Oslava narodenín, karneval na lyžiach, maškarný, Halloweenska, Mikulášska zábava, výlety k vode, do prírody, do ZOO, návštevy kina, divadla, koncertov, to je tiež príjemná príležitosť ako spolu stráviť čas, spoznať sa, spoznať nových ľudí, nové veci. Tak vznikajú aj nové priateľstvá.

Okrem toho sa deti zúčastňujú kultúrnych a spoločenských podujatí, na ktoré sú pozývané cirkevnými organizáciami, organizáciami zaoberajúcimi sa zlepšovaním kvality života detí v detských domovoch, dobrovoľníckymi skupinami. Tu sú buď divákmi, alebo samé pripravujú program, vystúpenie.


Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Sasinkova 11, 921 01 Piešťany

Riaditeľka - 033/7721300, 0905/739330; Sociálno-zdravotný úsek - 033/7730136;
Ekonomicko-hospodársky úsek - 033/7722862, 0905/913726; DSS Mierová ul. - 033/7726712
Email - detskydomov_py@nextra.sk; Dizajn a kód - Peter Depeš
Stránky sú bezplatne prevádzkované na serveroch firmy PD Software s.r.o. Piešťany