Vitajte na stránkach, ktoré sú určené našim deťom, ale predovšetkým však všetkým Vám, ktorí máte veľké a dobré srdce. O tom, že je to určite tak, svedčí aj skutočnosť, že ste si tieto stránky otvorili vo Vašom prehliadači. A budeme nesmierne radi, keď si ich prezriete celé, aby ste sa o nás čo najviac dozvedeli

Náš domov sú vlastne domovy dva. Jeden je klasický detský domov, taký, akých je u nás mnoho. Tento nájdete na Sasinkovej ulici. A v tom druhom, ktorý sa nachádza na Mierovej, našli svoje útočisko deti, ale aj dospelí s vážnymi telesnými aj mentálnymi postihnutiami

Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Sasinkova 11, 921 01 Piešťany

Riaditeľka - 033/7721300, 0905/739330; Sociálno-zdravotný úsek - 033/7730136;
Ekonomicko-hospodársky úsek - 033/7722862, 0905/913726; DSS Mierová ul. - 033/7726712
Email - detskydomov_py@nextra.sk; Dizajn a kód - Peter Depeš
Stránky sú bezplatne prevádzkované na serveroch firmy PD Software s.r.o. Piešťany